Start

ludieke acties

Spoedcursus mensenkennis

Het afgelopen jaar heb ik een cabaretvoorstelling gemaakt. Met deze recensie:

Als onderzoeker naar menselijk gedrag deelt hij zijn ervaringen en analyses op een zeer onderhoudende wijze. Hij deelt rake kwinkslagen uit en als dichter en zanger weet hij de aandacht goed vast te houden. Een cursus die past bij een gezonde kritische houding en de lach als cadeau mee geeft.

Ik ben niet grof, niet plat, niet spottend, niet beledigend. Wil ik bewust niet zijn. Maar ik zoek wel de randjes op. En ik wil ook dat er gelachen wordt. Best een uitdaging. Maar ik wilde het per se wel op die manier doen. Anders zou ik mezelf verloochenen.

Daarom was ik heel blij met de recensie. Want dat is precies hoe ik het heb bedoeld. Maar goed, het is aan het publiek om dat te beoordelen. Ieder zijn smaak. En dat is maar goed ook. Want harmonie bestaat bij de gratie van verschillen.

En van dat publiek kreeg ik terug dat het een mooie mix was van cabaret, TED-talk en een preek. De boodschap is kortgezegd: we zitten als mens nu eenmaal vreemd in elkaar. Iedereen. Jij ook. Ik ook. Dus laten we wat milder naar de ander kijken.

Handreiking naar de cultuursector

Rumoer. Opstand. Woensdag 19 januari 2022 hielden de theaters een protest-actie. De zalen werden omgetoverd tot kapsalons (die mochten wel open, theaters niet). Een ludieke en sympathieke actie, … zou je zeggen. Waarom zou iemand, en zeker een burgemeester, daar tegen zijn? En toch, de avond ervoor werd de actie in veel steden verboden. Zo ook in Nijkerk. En afgeblazen. Zo niet in Nijkerk. Met alle respect die het theater heeft voor de gemeente en de handhaving; ze zette haar protest door. Wetende dat er gehandhaafd zou worden. 

Gelukkig was er niet alleen hand-having, maar ook hand-geving. Een vrijwilliger had zich met een fluoriserend hesje als ‘handgever’ uitgedost. Iedereen werd vriendelijk welkom geheten. Hij zag het als zijn schone taak ‘ervoor te zorgen dat er voldoende applaus zou klinken’. In het Engels zou men zeggen “give them a big hand”.  Gewoon even een handje helpen. Een handreiking naar het sinds kort in Nijkerk geopende theater.

En toen, omstreeks 12 uur, kwamen de handhavers. Mildgestemd door het ontvangst van hun ‘collega’ vertrokken ze niettemin het pand pas na een officiële waarschuwing te hebben gegeven. Ja, dat is hun werk. Desondanks was het een mooie dag voor zowel de sector als het publiek.

Neerlandshoop pleegt staatsgreep

Als jij het wilt tenminste. Dan wordt Nederland een dictatuur, gedurende 10.000 uur. Op 21 oktober is het zover. Als jij het wilt. 

We willen de huidige regering niet wegsturen, we willen ze bevrijden. Bevrijden uit het systeem waar ze zelf niet meer uitkomen. 

Doe mee, want deze is staatsgreep is een burgerinitiatief. En geweldloos. Doe je mee?

Lees hier hoe. 

Rutte bedankt!

Leuk bedacht. Maar deze actie ‘Rutte bedankt!’ heeft helaas niet gewerkt. Missie mislukt. Jammer, maar niet getreurd. Wel weer een ervaring rijker en ook weer wat van geleerd. De actie was op touw gezet in het Paasweekend. Vlak na het debat over ‘functie elders’ en de breed gesteunde motie van afkeuring. Ik dacht toen na afloop (ik heb 7 uur onafgebroken zitten kijken): “no way dat Rutte nog terugkeert in het nieuwe kabinet. Hij is door iedereen, inclusief eventuele coalitiepartners, in zodanige bewoordingen aangepakt dat ze zichzelf ongeloofwaardig maken als ze toch weer met hem samen gaan regeren.” Maar, zo was mijn gedachte, terecht of niet terecht, deze man verdient op z’n minst een dikke dankjewel voor het vele werk dat hij heeft verzet. Hij verdient een waardig afscheid. En daarom dus de actie “Rutte bedankt”. Een titel die je inderdaad op 2 manier kan uitleggen. En wat dus ook precies de bedoeling is: een actie die zowel door voor- als tegenstanders kan worden omarmd. Hier een link naar deze ludieke, maar dus ook mislukte campagne.

Alhoewel, er komt natuurlijk een keer een moment dat Rutte aftreedt. En dan is deze actie wederom relevant. Dus: doe alsnog en alvast mee!