Neerlandshoop

een harmonie-offensief

;
Visie

Harmonie is waar we aan moeten werken in een samenleving die steeds meer polariseert

Geluk

Het creëren van harmonie tussen mensen begint bij het ontvankelijk maken voor (het verhaal van) de ander. Dat verkleint de mentale afstand, verbetert de verstandhouding en versterkt de relatie. Dit ervaren wij mensen als positief en dat maakt ons  – bewezen – gelukkiger.

Gedrag

Dat openstaan voor de ander kost ons echter wel moeite. Dat gaat niet vanzelf. We zoeken als mensen van nature namelijk vooral naar een bevestiging van onze overtuigingen. We omringen onszelf graag met gelijkgestemden. We voelen ons prettig als we iets kennen of herkennen. Dat geeft ons een gevoel van veiligheid, en dat is een dominante menselijke basisbehoefte.

Gedrocht

Dit systematisch ingebakken menselijke gedrag wordt nog eens versterkt door hoe de media werken. De media leven namelijk bij de aandacht die ze weten te trekken. Daarom worden onderwerpen vaak ongenuanceerd benaderd; vanuit tegenstellingen en extreme invalshoeken. Hiermee worden verschillen juist tegen elkaar uitgespeeld. Bovendien is het voor mensen steeds makkelijker om in een eigen media-‘bubbel’ te verdwijnen, waardoor het beeld van ‘daarbuiten’ beperkter en eenzijdiger wordt.

Gemis

Dit heeft helaas allemaal tot gevolg dat de afstand tussen mensen (en groepen) groeit. Geen goede basis voor harmonie. En dat staat een mooiere samenleving in de weg. Zonde. Nederland kan daarom wel wat harmonie-injecties gebruiken, of liever nog een –vaccinatie ;-).

Gespuis

Er zijn genoeg denkbare groepen mensen waartussen of waarbinnen een harmonie-boost nodig is. Denk bijvoorbeeld aan:

 • migranten – autochtonen
 • werkgever – werknemers
 • wielrenners – automobilisten
 • zwart – wit
 • overheid – burger
 • meerderheid – minderheid
 • huwelijk
 • familie
 • buren
 • kerk
 • buurt
 • team

Gelijk

Zonder verschillen geen harmonie. Harmonie bestaat zelfs bij de gratie van verschillen. Harmonie poetst verschillen niet weg. Sterker nog, verschillen komen beter tot hun recht. Harmonie is geen onherkenbare mengelmoes, geen anoniem gemiddelde, geen flauwe hap. Denk maar aan harmonie in de muziek: de verschillende instrumenten, stemmen en melodieën klinken juist mooier als je ze samen hoort.


Missie

Meer harmonie brengen in Nederland en zo de samenleving mooier maken

Dit doen we door de verstandhouding tussen (groepen) mensen te helpen verbeteren. Letterlijk en figuurlijk:

 1. Letterlijk: verstand-houding als in: ‘attitude’ (de manier waarop mensen zich verstandelijk op(en)stellen)
 2. Figuurlijk: verstandhouding als in: ‘onderlinge relatie’

Om dat te realiseren werkt Neerlandshoop aan activiteiten (van organisaties) die bijdragen aan een toenemende ontvankelijkheid voor en toenadering tot de ander.

Met het toedienen van harmonie-injecties wil Neerlandshoop bijdragen aan een mooiere samenleving. Ze wil daarin ambitieus zijn, maar ook bescheiden blijven. Ze streeft naar een landelijke harmonie-vaccinatie, ook al zullen het soms maar speldenprikjes blijken te zijn ;-).

 

)
Identiteit

Neerlandshoop is, de naam zegt het al:
optimistisch, nuchter, inventief

En niet te vergeten: heel vaak met een knipoog. De knipoog staat hier voor een vriendelijke grappig bedoelde opmerking met een serieuze ondertoon, vaak om een punt (…) te maken. Op een laagdrempelige, en daarmee eenvoudig te accepteren, manier.

De smiley als icoontje is zeker in deze tijd van veel schriftelijk sociaal verkeer een belangrijke communicatieve soepel-maker. En staat daarmee ook symbool voor hetgeen Neerlandshoop nastreeft. Neerlandshoop gebruikt echter niet de smiley 😉, maar de toetsenbordtekens ;- ) als herkenbaar visueel element. In leestekens dus. Dat verwijst naar het belang van taal, in een wereld waarin juist ‘beeld’ steeds belangrijker lijkt te zijn. Maar taal is primair wat ons mensen onderscheid van dieren. Taal is ook het sterkste bindmiddel tussen mensen. Maar kan helaas ook een middel zijn dat wordt gebruikt met het tegenovergestelde effect; door te beledigen, te kwetsen, te bedreigen of dood te zwijgen. Taal is dus cruciaal. Taal is meer dan 1.000 woorden ;-).

Een knipoog is een blijk van verstandhouding. En het creëren van een betere verstandhouding is precies wat Neerlandshoop als haar bijdrage ziet voor meer harmonie in Nederland.

WHY

Ik ben geraakt door de goedheid en wijsheid van Jezus. Die motiveert mij. Hem wil ik volgen, al lerend. ‘Liefdevol samenvoegen’ is wat hij deed en wie hij in wezen was. Hij strekte zich daarbij uit naar iedereen, niemand uitgesloten, koos geen partij. Hij was zowel innemend als confronterend. Naastenliefde is zijn krachtige maar geweldloze wapen. Op die manier is hij nog steeds aanwezig en nodig. Dat spoort mij aan tot navolging.

HOW

Harmonie begint bij het openstaan voor (het verhaal van) de ander. Neerlandshoop wil bijdragen aan een positieve verstand-houding ván mensen, met als gevolg een betere verstandhouding tússen die mensen.

De aanpak van Neerlandshoop bij het samenbrengen van (groepen) mensen kenmerkt zich door een combinatie van optimisme, nuchterheid en inventiviteit. Vaak met een knipoog, dus laagdrempelig en eenvoudiger te accepteren.

WHAT

Neerlandshoop start, steunt en stuwt acties, initiatieven en organisaties die op hun terrein substantieel (willen) bijdragen aan meer harmonie in de samenleving.

Dit kan Neerlandshoop op verschillende manieren doen:

 • van scratch af iets opzetten
 • ideeën planten bij anderen
 • mensen met plannen helpen die te realiseren
 • missie-gedreven organisaties een strategische impuls geven
 • participeren in missie-gedreven organisaties
 • financieren van beloftevolle activiteiten
 • mensen bij elkaar brengen om harmonitiatieven tot een succes te maken

 

WHO

Als oprichter van Neerlandshoop (vh partner Blauw Research) ga ik mijn kennis & ervaring plus vaardigheden & talenten inzetten op verschillende manieren. Het zal dus altijd een combinatie zijn van:

 • Kennis: consumenten-gedrag en merkbouw
 • Ervaring: strategische bedrijfsvoering
 • Vaardigheden: inleven, nadenken, opschrijven en overbrengen
 • Talenten: creativiteit in woorden en conceptueel