Referenties

Moodus

Groei bijbuigen

Als start-up zijn wij op een gegeven moment harder gaan groeien en meer producten gaan ontwikkelen dan dat onze visie kon bijbenen. Dit resulteerde in een enigszins onoverzichtelijke potpourri aan producten, zonder dat er echt verband tussen zat. Hierdoor was het soms onduidelijk voor klanten wat Moodus nou eigenlijk is. In de sessies met Bram zijn we teruggegaan naar de kern, wie zijn we en waarom doen we wat we doen. Met dit uitgangspunt zijn we ons bedrijf gaan herevalueren en zijn we gaan kijken waar we naartoe willen én met welke producten. Bram heeft met zijn analytische en creatieve geest ons precies de vragen gesteld die nodig waren om onze neuzen weer dezelfde kant op te doen wijzen. En het staat nu ook eens heel helder op papier!

Moodus levert onder meer 'donatiezuilen' aan musea, theaters, scholen, ziekenhuizen, goede doelen, etc. "In de zachte sectoren kan echt nog wel wat slimmer met geld worden omgegaan." is de ervaring. Moodus maakt het idioot eenvoudig om extra geld op te halen of te besparen. Zie www.moodus.com

Tim Smit, ontwerper, mede-oprichter Moodus

Livingstone
Steffen Barentsen

Opnieuw schitteren

Een levensveranderende ervaring voor jongeren. Dat is wat Livingstone wil faciliteren. Door indrukwekkende (en tegelijk eenvoudige) werkvakanties te organiseren. Niet als westerse hulptroepen, maar in gelijkwaardigheid. Van elkaar leren. Meer een uitwisseling eigenlijk, maar wel samen werkend aan een hoopvol project ter plekke. Lees er meer over op: www.lst.nl

Een reisbureau en Corona... Voor Livingstone betekende dit grofweg 2 jaar geen inkomsten. Dat legt een forse druk op de komende jaren. Van nieuwe werkvakanties opstarten is lang geen sprake geweest. In plaats daarvan moesten juist geannuleerde werkvakanties worden afgehandeld. Mentaal heel zwaar. Met nog het besef dat het verlies ergens in de toekomst weer gecompenseerd moet worden. Dat vergt anti-cyclisch denken. Investeren is nodig. De draad weer oppakken is niet genoeg.

“Ik raakte in contact met Bram Jonkheer. Bram is creativiteit. Verbinding. Intensief zoeken naar de kern. En voorwaarts: Bram wil vooruit. Van binnenuit. Eenvoudig. In een goede boswandeling deed ik Bram het verhaal van Livingstone: onze casus, onze verlegenheid. De samenvatting van Bram daarna was goed. Echt goed. Bram kan luisteren, filteren en de kern raken. In vrolijke, diepgaande teamsessies nam Bram ons mee naar deze kern. Bram begrijpt de dans die daarvoor nodig is: intimiteit, alle ruimte geven en tegelijk stevig leiden. Ruimte creëren om te ontdekken. Mooi. Soms moeilijk. Wij herontdekten. Ons team liet de kern van Livingstone opnieuw schitteren. Nieuwe woorden en wegen hebben we gevonden. We zijn sterker geworden. We kunnen weer verder. Dank je wel Bram!”

Steffen Barentsen

Bamboo brands
Theo Toering

Strategische positionering

Bamboo Brands is een bedrijf dat fabrikanten in de voedingsindustrie helpt bij hun innovatie-proces. Meer dan 80% van alle innovaties mislukt en dat levert veel verspilling op van schaarse en schadelijke middelen. Bamboo Brands kan als geen ander het kaf van het koren scheiden. Hierdoor worden vroegtijdig potentiële mislukkingen eruit gefilterd en potentiële successen geoptimaliseerd. Zie hier voor meer: https://bamboobrands.com/

“Bamboo Brands zit in een bijzondere fase, die van scaling up. De pioniersfase is voorbij, er moet nu op alle gebieden professioneel worden gehandeld. Dat vraagt om een uitgekiende strategie. Die moet staan, want die legt de basis voor het toekomstig succes.

Als ondernemer maak je elke dag keuzes die ook direct van invloed kunnen zijn op de lange termijn. Dan is het fijn als er iemand is die je mee kan nemen in de besluitvorming, je business begrijpt en je denkproces verrijkt.

Bram is voor mij wat een ‘hofnar’ is voor een koning. Daar waar de meeste mensen denken aan een nar als ‘entertainer’, heeft deze voor mij de betekenis van vertrouwelijk en iemand die dichtbij je staat. Hij begrijpt je als ondernemer, triggert daar waar nodig en kan je een spiegel voorhouden. In de gesprekken die ik met Bram heb daagt hij me uit tot stellingname, probeert hij me te laten denken vanuit alternatieve inzichten en draagt hij zelfs ideeën en oplossingen aan.”

Theo Toering, founder Bamboobrands

School voor Compassie
Karel Muller

Iets nieuws optuigen

Hoe overleef ik mijn familie? Dat is de titel van één van de cursussen die wordt gegeven aan de School voor Compassie. Het geluk van ons als mensen is voor het grootste deel te vinden in de relatie met onze medemens. Wetenschappers bevestigen dat. En die goede verhoudingen beginnen met compassie. Compassie kun je leren, ontwikkelen. Het is een persoonlijke keuze om dat te doen. De school is opgericht omdat compassie -mededogen, naastenliefde, empathie- de wereld mooier maakt. Zie hier voor meer: https://www.schoolvoorcompassie.com/

Bram Jonkheer is één van de mensen die zich vanaf het eerste uur hebben ingezet voor de oprichting van de School voor Compassie. Samen hebben we voor het Leger des Heils dit nieuwe concept ontwikkeld, waarmee we ons richten op een voor het Leger des Heils tamelijk onbekende doelgroep. Ook heeft Bram het team van de school meegenomen in het uitkristalliseren van de visie en missie.

“Ik ken Bram als iemand die bijna per definitie de zaken van de andere kant bekijkt. Vanuit een jarenlange ervaring leeft hij zich schijnbaar moeiteloos in in verschillende doelgroepen. Hij is van de scherpe vragen, slimme processen en verfrissende ingevingen.

Hoop is een woord dat helemaal bij Bram past. Hij is een onverstoorbare optimist. Met gretigheid zet hij zich in om mensen en groepen bij elkaar te brengen en maatschappelijke problemen te lijf te gaan.”

Karel Muller, projectleider School voor Compassie, Leger des Heils

Puzzel Mij
Jelle Admiraal

Scherpte aanbrengen

Jelle helpt scholen in het basisonderwijs, met als doel: ieder kind in beeld, ieder kind een passende aanpak en ieder kind passende resultaten. Dat moet je goed organiseren en monitoren. Jelle ondersteunt directies, besturen en teams om dit te realiseren. Hij heeft jarenlange ervaring als (interim) schoolleider. Hij voelt zich het meest thuis op plekken waar even een goede impuls nodig is. Onder de naam Puzzel Mij heeft hij al doende een aantal goed doordachte en praktisch hanteerbare aanpakken ontwikkeld. Voor meerdere thema’s, zoals ‘passend onderwijs’, ‘doorgaande lijn’, ‘kind in beeld’, ‘leren & veranderen’, ‘visie-ontwikkeling’ en ‘leiderschapsstijlen’. Zie voor meer informatie: https://www.puzzelmij.nl/

Ik heb Bram in eerste instantie ingehuurd om mijn eigen gedachten te ordenen. Ik voelde de behoefte om dit te doen met iemand met een scherpe geest, maar van buiten de onderwijswereld. Iemand die met een business-bril naar Puzzel Mij kijkt en niet primair vanuit de inhoud. Bram heeft me op een andere manier laten kijken naar hoe ik de onderwijsmarkt kan benaderen. Niet alleen op abstract niveau, ook heel concreet.

Jelle Admiraal, oprichter en directeur Puzzel Mij