Referenties

Sanne

Hard evidence

AquaCell is een bedrijf dat je zou kunnen kennen als een bedrijf dat "van zacht houdt". In hun commercials staat dat woord centraal. Dat is ook hun belofte, want ze maken water kalkvrij, waardoor je koffie lekkerder smaakt. En je apparaten langer meegaan, om maar wat te noemen.

"In ons marketing team zijn we flinke stappen aan het zetten. Uit interesse kijken we daarom ook goed om ons heen naar bijvoorbeeld publicaties die ons inspireren. Zo kwamen ook de boeken van Byron Sharp op ons netvlies. We hadden niet allemaal even veel zin en tijd om die boeken te gaan lezen. En dus kwamen we uit bij Bram, die ons hier in een dagdeel mee doorheen nam. We bleken gelukkig grotendeels in lijn te zijn met de essenties van How Brands Grow. Maar het gaf ons ook weer een heel goed nieuw inzicht. En we weten nu ook beter wat er achter zit en waarom de dingen die we doen zo belangrijk zijn".

 

Pieter Dingemanse

Diep gaan

EFT Nederland is het kenniscentrum voor EFT-relatiehulp in Nederland. Jaarlijks gaan 95.000 stellen uit elkaar. Dat heeft veel impact op kinderen, gezondheid, woningnood en uitkeringen. EFT is een bewezen effectief model om relaties te helpen, 70% van de stellen ervaart herstel v/d relatie, 90% ervaart vooruitgang na EFT.  Toch voelen veel stellen vooraf de nodige belemmeringen om -met hulp- te gaan investeren in hun relatie.

Bram heeft ons geholpen de drempels en drijfveren nader te onderzoeken. Aan de hand van een behavioral design model heeft hij 10 stellen geïnterviewd die onlangs een EFT therapie of cursus hadden gedaan. Dat gaf ons inzicht, focus en ook tools in handen om koppels beter te bereiken.

Tony's Chocolonely
Loes

Succes duiden

De missie van Tony’s Chocolonely is een chocolade-industrie zonder slavernij. Zelf commercieel succesvol zijn is daarvoor slechts een middel. En succesvol ís Tony’s. Niet voor niets wordt dit merk in de marketingwereld heel vaak gebruikt als een briljant voorbeeld; in het rijtje Tesla, Apple, Nike.

Maar wat maakt nou dat Tony’s zo enorm succesvol is? Wat doen ze daar dan zo goed en wat is daarin essentieel? Samen met het global marketing team mocht ik in een workshop die vragen proberen te beantwoorden. We keken daarbij specifiek door de bril van “How Brands Grow” van Byron Sharp.

"Tijdens de workshop van Bram zijn we eerst met ons hele team door de theorie van “How Brands Grow” gegaan. Ervaring met deze theorie verschilt binnen het team, en het was dus fijn een gezamenlijke basis te leggen. Door verschillende oefeningen liet Bram ons op een gestructureerde manier naar Tony’s Chocolonely kijken (en dat doen we niet vaak, gestructureerd ). Ook hielp de workshop bij het maken van een keuze in een dilemma over brand tracking welke al lager speelde."

"De workshop kwam op een goed moment, want we waren net bezig met het maken van de lange termijn plannen!"

Voor mij persoonlijk voelde deze opdracht aanvankelijk een beetje alsof ik een aap ging leren klimmen.  Te bizar voor woorden natuurlijk. Maar, wat nu als ik mezelf in dit proces zie als een giraffe... Vanaf een bepaald strategisch gezichtspunt kan ik helpen analyseren en vooruitblikken.

Wat ik zie bij Tony’s dat gun ik iedere missie-gedreven organisatie. Een purpose hebben is super mooi en goed voor deze wereld. En een belangrijke dríver van succes, maar geen voldoende vóórwaarde voor succes. Daarvoor moet ook de strategische marketing goed op orde zijn. Laat Tony’s voor velen het goede voorbeeld zijn!

Leger des Heils
Justin Plug

Bloot leggen

Het Leger des Heils biedt zorg aan mensen die buiten de boot vallen in onze samenleving. Meer dan 6.000 professionals helpen iedere dag weer mensen met hun herstel van het gewone leven. Dat doet het Leger des Heils vanuit een christelijke identiteit, onder het motto 'doen wat je gelooft'. Het geloof inspireert en geeft richting. Maar tegelijkertijd is het ook een zoektocht. Zeker in een maatschappij die seculariseert. Want hoe geef je geloof een plek in het werk, samen met collega's die er misschien anders in staan? Het geloof is weliswaar veelal een verbindende factor, maar hoe het beleefd wordt is heel divers. Hoe daar mee om te gaan als organisatie, als werkgever, als zorginstelling?

"Bram is met ons meegegaan op deze zoektocht. Hij heeft ons geholpen door de beleving van collega’s in kaart te brengen m.b.t. onze identiteit. Door zijn jarenlange ervaring en scherpe geest was hij in staat om de juiste vragen te stellen, vertrouwen te winnen binnen de organisatie, en de resultaten helder te duiden. Bram is warm en ontwapenend, maar tegelijkertijd scherp en eerlijk in het teruggeven van zijn observaties. Dat heeft gemaakt dat we een duidelijk beeld hebben gekregen en de dilemma’s helder op tafel hebben. Als je wilt weten hoe het écht zit...."

Moodus

Groei bijbuigen

Als start-up zijn wij op een gegeven moment harder gaan groeien en meer producten gaan ontwikkelen dan dat onze visie kon bijbenen. Dit resulteerde in een enigszins onoverzichtelijke potpourri aan producten, zonder dat er echt verband tussen zat. Hierdoor was het soms onduidelijk voor klanten wat Moodus nou eigenlijk is. In de sessies met Bram zijn we teruggegaan naar de kern, wie zijn we en waarom doen we wat we doen. Met dit uitgangspunt zijn we ons bedrijf gaan herevalueren en zijn we gaan kijken waar we naartoe willen én met welke producten. Bram heeft met zijn analytische en creatieve geest ons precies de vragen gesteld die nodig waren om onze neuzen weer dezelfde kant op te doen wijzen. En het staat nu ook eens heel helder op papier!

Moodus levert onder meer 'donatiezuilen' aan musea, theaters, scholen, ziekenhuizen, goede doelen, etc. "In de zachte sectoren kan echt nog wel wat slimmer met geld worden omgegaan." is de ervaring. Moodus maakt het idioot eenvoudig om extra geld op te halen of te besparen. Zie www.moodus.com

Tim Smit, ontwerper, mede-oprichter Moodus

Livingstone
Steffen Barentsen

Opnieuw schitteren

Een levensveranderende ervaring voor jongeren. Dat is wat Livingstone wil faciliteren. Door indrukwekkende (en tegelijk eenvoudige) werkvakanties te organiseren. Niet als westerse hulptroepen, maar in gelijkwaardigheid. Van elkaar leren. Meer een uitwisseling eigenlijk, maar wel samen werkend aan een hoopvol project ter plekke. Lees er meer over op: www.lst.nl

Een reisbureau en Corona... Voor Livingstone betekende dit grofweg 2 jaar geen inkomsten. Dat legt een forse druk op de komende jaren. Van nieuwe werkvakanties opstarten is lang geen sprake geweest. In plaats daarvan moesten juist geannuleerde werkvakanties worden afgehandeld. Mentaal heel zwaar. Met nog het besef dat het verlies ergens in de toekomst weer gecompenseerd moet worden. Dat vergt anti-cyclisch denken. Investeren is nodig. De draad weer oppakken is niet genoeg.

“Ik raakte in contact met Bram Jonkheer. Bram is creativiteit. Verbinding. Intensief zoeken naar de kern. En voorwaarts: Bram wil vooruit. Van binnenuit. Eenvoudig. In een goede boswandeling deed ik Bram het verhaal van Livingstone: onze casus, onze verlegenheid. De samenvatting van Bram daarna was goed. Echt goed. Bram kan luisteren, filteren en de kern raken. In vrolijke, diepgaande teamsessies nam Bram ons mee naar deze kern. Bram begrijpt de dans die daarvoor nodig is: intimiteit, alle ruimte geven en tegelijk stevig leiden. Ruimte creëren om te ontdekken. Mooi. Soms moeilijk. Wij herontdekten. Ons team liet de kern van Livingstone opnieuw schitteren. Nieuwe woorden en wegen hebben we gevonden. We zijn sterker geworden. We kunnen weer verder. Dank je wel Bram!”

Steffen Barentsen

Bamboo brands
Theo Toering

Strategisch positioneren

Bamboo Brands is een bedrijf dat fabrikanten in de voedingsindustrie helpt bij hun innovatie-proces. Meer dan 80% van alle innovaties mislukt en dat levert veel verspilling op van schaarse en schadelijke middelen. Bamboo Brands kan als geen ander het kaf van het koren scheiden. Hierdoor worden vroegtijdig potentiële mislukkingen eruit gefilterd en potentiële successen geoptimaliseerd. Zie hier voor meer: https://bamboobrands.com/

“Bamboo Brands zit in een bijzondere fase, die van scaling up. De pioniersfase is voorbij, er moet nu op alle gebieden professioneel worden gehandeld. Dat vraagt om een uitgekiende strategie. Die moet staan, want die legt de basis voor het toekomstig succes.

Als ondernemer maak je elke dag keuzes die ook direct van invloed kunnen zijn op de lange termijn. Dan is het fijn als er iemand is die je mee kan nemen in de besluitvorming, je business begrijpt en je denkproces verrijkt.

Bram is voor mij wat een ‘hofnar’ is voor een koning. Daar waar de meeste mensen denken aan een nar als ‘entertainer’, heeft deze voor mij de betekenis van vertrouwelijk en iemand die dichtbij je staat. Hij begrijpt je als ondernemer, triggert daar waar nodig en kan je een spiegel voorhouden. In de gesprekken die ik met Bram heb daagt hij me uit tot stellingname, probeert hij me te laten denken vanuit alternatieve inzichten en draagt hij zelfs ideeën en oplossingen aan.”

Theo Toering, founder Bamboobrands

School voor Compassie
Karel Muller

Iets nieuws optuigen

Hoe overleef ik mijn familie? Dat is de titel van één van de cursussen die wordt gegeven aan de School voor Compassie. Het geluk van ons als mensen is voor het grootste deel te vinden in de relatie met onze medemens. Wetenschappers bevestigen dat. En die goede verhoudingen beginnen met compassie. Compassie kun je leren, ontwikkelen. Het is een persoonlijke keuze om dat te doen. De school is opgericht omdat compassie -mededogen, naastenliefde, empathie- de wereld mooier maakt. Zie hier voor meer: https://www.schoolvoorcompassie.com/

Bram Jonkheer is één van de mensen die zich vanaf het eerste uur hebben ingezet voor de oprichting van de School voor Compassie. Samen hebben we voor het Leger des Heils dit nieuwe concept ontwikkeld, waarmee we ons richten op een voor het Leger des Heils tamelijk onbekende doelgroep. Ook heeft Bram het team van de school meegenomen in het uitkristalliseren van de visie en missie.

“Ik ken Bram als iemand die bijna per definitie de zaken van de andere kant bekijkt. Vanuit een jarenlange ervaring leeft hij zich schijnbaar moeiteloos in in verschillende doelgroepen. Hij is van de scherpe vragen, slimme processen en verfrissende ingevingen.

Hoop is een woord dat helemaal bij Bram past. Hij is een onverstoorbare optimist. Met gretigheid zet hij zich in om mensen en groepen bij elkaar te brengen en maatschappelijke problemen te lijf te gaan.”

Karel Muller, projectleider School voor Compassie, Leger des Heils

Puzzel Mij
Jelle Admiraal

Scherpte aanbrengen

Jelle helpt scholen in het basisonderwijs, met als doel: ieder kind in beeld, ieder kind een passende aanpak en ieder kind passende resultaten. Dat moet je goed organiseren en monitoren. Jelle ondersteunt directies, besturen en teams om dit te realiseren. Hij heeft jarenlange ervaring als (interim) schoolleider. Hij voelt zich het meest thuis op plekken waar even een goede impuls nodig is. Onder de naam Puzzel Mij heeft hij al doende een aantal goed doordachte en praktisch hanteerbare aanpakken ontwikkeld. Voor meerdere thema’s, zoals ‘passend onderwijs’, ‘doorgaande lijn’, ‘kind in beeld’, ‘leren & veranderen’, ‘visie-ontwikkeling’ en ‘leiderschapsstijlen’. Zie voor meer informatie: https://www.puzzelmij.nl/

Ik heb Bram in eerste instantie ingehuurd om mijn eigen gedachten te ordenen. Ik voelde de behoefte om dit te doen met iemand met een scherpe geest, maar van buiten de onderwijswereld. Iemand die met een business-bril naar Puzzel Mij kijkt en niet primair vanuit de inhoud. Bram heeft me op een andere manier laten kijken naar hoe ik de onderwijsmarkt kan benaderen. Niet alleen op abstract niveau, ook heel concreet.

Jelle Admiraal, oprichter en directeur Puzzel Mij