Bamboo Brands is een bedrijf dat fabrikanten in de voedingsindustrie helpt bij hun innovatie-proces. Meer dan 80% van alle innovaties mislukt en dat levert veel verspilling op van schaarse en schadelijke middelen. Bamboo Brands kan als geen ander het kaf van het koren scheiden. Hierdoor worden vroegtijdig potentiële mislukkingen eruit gefilterd en potentiële successen geoptimaliseerd. Zie hier voor meer: https://bamboobrands.com/

“Bamboo Brands zit in een bijzondere fase, die van scaling up. De pioniersfase is voorbij, er moet nu op alle gebieden professioneel worden gehandeld. Dat vraagt om een uitgekiende strategie. Die moet staan, want die legt de basis voor het toekomstig succes.

Als ondernemer maak je elke dag keuzes die ook direct van invloed kunnen zijn op de lange termijn. Dan is het fijn als er iemand is die je mee kan nemen in de besluitvorming, je business begrijpt en je denkproces verrijkt.

Bram is voor mij wat een ‘hofnar’ is voor een koning. Daar waar de meeste mensen denken aan een nar als ‘entertainer’, heeft deze voor mij de betekenis van vertrouwelijk en iemand die dichtbij je staat. Hij begrijpt je als ondernemer, triggert daar waar nodig en kan je een spiegel voorhouden. In de gesprekken die ik met Bram heb daagt hij me uit tot stellingname, probeert hij me te laten denken vanuit alternatieve inzichten en draagt hij zelfs ideeën en oplossingen aan.”

Theo Toering, founder Bamboobrands