Het Leger des Heils biedt zorg aan mensen die buiten de boot vallen in onze samenleving. Meer dan 6.000 professionals helpen iedere dag weer mensen met hun herstel van het gewone leven. Dat doet het Leger des Heils vanuit een christelijke identiteit, onder het motto ‘doen wat je gelooft‘. Het geloof inspireert en geeft richting. Maar tegelijkertijd is het ook een zoektocht. Zeker in een maatschappij die seculariseert. Want hoe geef je geloof een plek in het werk, samen met collega’s die er misschien anders in staan? Het geloof is weliswaar veelal een verbindende factor, maar hoe het beleefd wordt is heel divers. Hoe daar mee om te gaan als organisatie, als werkgever, als zorginstelling?

“Bram is met ons meegegaan op deze zoektocht. Hij heeft ons geholpen door de beleving van collega’s in kaart te brengen m.b.t. onze identiteit. Door zijn jarenlange ervaring en scherpe geest was hij in staat om de juiste vragen te stellen, vertrouwen te winnen binnen de organisatie, en de resultaten helder te duiden. Bram is warm en ontwapenend, maar tegelijkertijd scherp en eerlijk in het teruggeven van zijn observaties. Dat heeft gemaakt dat we een duidelijk beeld hebben gekregen en de dilemma’s helder op tafel hebben. Als je wilt weten hoe het écht zit….”