Hoe overleef ik mijn familie? Dat is de titel van één van de cursussen die wordt gegeven aan de School voor Compassie. Het geluk van ons als mensen is voor het grootste deel te vinden in de relatie met onze medemens. Wetenschappers bevestigen dat. En die goede verhoudingen beginnen met compassie. Compassie kun je leren, ontwikkelen. Het is een persoonlijke keuze om dat te doen. De school is opgericht omdat compassie -mededogen, naastenliefde, empathie- de wereld mooier maakt. Zie hier voor meer: https://www.schoolvoorcompassie.com/

Bram Jonkheer is één van de mensen die zich vanaf het eerste uur hebben ingezet voor de oprichting van de School voor Compassie. Samen hebben we voor het Leger des Heils dit nieuwe concept ontwikkeld, waarmee we ons richten op een voor het Leger des Heils tamelijk onbekende doelgroep. Ook heeft Bram het team van de school meegenomen in het uitkristalliseren van de visie en missie.

“Ik ken Bram als iemand die bijna per definitie de zaken van de andere kant bekijkt. Vanuit een jarenlange ervaring leeft hij zich schijnbaar moeiteloos in in verschillende doelgroepen. Hij is van de scherpe vragen, slimme processen en verfrissende ingevingen.

Hoop is een woord dat helemaal bij Bram past. Hij is een onverstoorbare optimist. Met gretigheid zet hij zich in om mensen en groepen bij elkaar te brengen en maatschappelijke problemen te lijf te gaan.”

Karel Muller, projectleider School voor Compassie, Leger des Heils